فرم ثبت نام اولیه در کانون دانش‌آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ

فرم ثبت نام اولیه در کانون دانش‌آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با هدف ارتقای سطح دانش و فن‌آوری ملی از طریق ارتباط موثر میان دانشگاه و دانش آموختگان، کمک به ترویج دانش و فن‌آوری جهت نیل به خود اتکایی ملی، حفظ و استمرار پویایی اجتماعی و... اقدام به تشکیل کانون دانش‌آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ نموده است.

خواهشمند است؛ جهت ثبت‌نام اولیه در کانون دانش‌آموختگان فیلدهای اطلاعاتی خواسته شده را به دقت پر نمایید.